2008. január 4., péntek

A másik oldal véleménye Kovács Magyar Andrásról

Forrás: http://kumokiri.freeblog.hu/

Szellemvilág? Szellemi sötétség!

2007. dec. 25. 16:45, kumokiri, 15 komment

Címkék: bun , teologia , vallasossag

Biztosan lesznek, akik azt mondják majd, hogy durván fogalmazok, de sebaj, akkor is leírom. Nevezetesen azt, hogy ennek a weboldalnak az alkotói vélelmezhetően idióták. Mert ilyen ökörségeket, amiket itt leírnak, szerintem vagy agybeteg, vagy nagyon gonosz módon számító emberek tudnak csak produkálni. Beleolvastam néhány oldalba és az arcomat eldobtam.

Hónapokkal ezelőtt, amikor Pesten laktam az egyetemi kollégiumban két hétig, volt "szerencsém" a Budapest TV-n élőben is megnézni az alábbi képen hófehér öltönyben feszítő gyakorló elmebeteg alakítását. Átszellemült arccal ült a stúdióban, kezével jeleket rajzolt a levegőbe - azaz szellemet űzött éppen az egyik betelefonáló lakásából.

Elmebeteg vagy gátlástalan csaló?

Azt hiszem, ahhoz, hogy valaki Jézus Krisztus nevében, az Ő nevét ocsmány, tragikomikus praktikáihoz felhasználva tegyen ilyesmit, nagyon nagyfokú elvetemültség kell. És hatalmas adag gátlástalanság. El nem tudom képzelni, hogy valaki ezt ne tudatosan, aljas, nyerészkedő indokból tegye - már ha épelméjű az illető.

A "tanítványok". Vajon kitől tanulnak?

Egy történet jut eszembe, amit a Bibliában olvashatunk (Apostolok Cselekedetei 8. fejezet) Kiemelések tőlem.

Egy Simon nevű ember pedig már előbb gyakorolta abban a városban az ördögi tudományt és elámította Samária népét, magát valami nagynak állítván: Kire mindnyájan figyeltek, kicsinytől nagyig, mondván: Ez az Istennek ama nagy ereje! Azért figyeltek pedig rá, mert sok időn át az ördögi mesterségekkel elámította őket. De miután hittek Filepnek, a ki az Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdeti vala, megkeresztelkedének mind férfiak, mind asszonyok. És Simon maga is hűn, és megkeresztelkedvén, Fileppel tarta; és látván, hogy jelek és nagy erők lesznek, álmélkodik vala... ...Mikor pedig látta Simon, hogy az apostolok kézrátétele által adatik a Szent Lélek, megkínálá őket pénzzel, Mondván: Adjátok nékem is ezt a hatalmat, hogy valakire vetem kezeimet, Szent Lelket vegyen. De Péter monda néki: A te pénzed veled együtt veszszen el, mivel azt gondoltad, hogy az Istennek ajándéka pénzen megvehető. Nincsen néked részed, sem örökséged e dologban, mert a te szíved nem igaz az Isten előtt. Térj meg azért ezen gonoszságodból, és kérjed az Istent, ha talán megbocsáttatik néked szívednek gondolatja. Mert látom, hogy te keserűséges méregben és álnokságnak kötelékében leledzel. Felelvén pedig Simon, monda: Könyörögjetek ti énérettem az Úrnak, hogy semmi azokból, a miket mondtatok, reám ne jőjjön.

Arról már nem ír az Ige, hogy Péterék könyörögtek-e az Úrhoz Simonért, vagy sem. (Szerintem nem, de ez a magánvéleményem!) És arról sem olvashatunk, hogy Simon mágnes megtért-e ebből a gonoszságból. Mindenesetre láthatjuk, hogy az emberek hitével való visszaélés nem újkeletű dolog. A fentebbi idézeten túl a Bibliában még számos - régebbi - példát is láthatunk erre.

A hitről való hazugsággal, emberek ámításával, becsapásával kapcsolatban érdemes megfontolni az alábbi sorokat, amit Pál apostol mondott. (Tesszalonikabelieknek írt II. levél 2. fejezet 10-11. vers.) Kiemelések és zárójeles kiegészítés tőlem.

A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre. És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak; hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban (azaz hazugságban, valótlanságban = pszeüdei [ψευδει]).

Zárszóként csak egyet tudok mondani: Az Úr könyörüljön rajta, rajtuk!

Utólagos kiegészítés:

Az alábbi képet tettem még be Kovács - Magyar András "Táltos"-ról. Borzadjatok és kacagjatok.

Kovács-Magyar András. Táltos, pap, vagy mi a túró?

Valamint elfelejtettem felhívni figyelmeteket, hogy az inkriminált weboldalon bosszantóan sok helyesírási hiba van! Annyira ciki lenne, ha maga a tartalom már önmagában nem tenné nevetségessé és komolytalanná az egészet.

Nincsenek megjegyzések: